VISUM TIL THAILAND

Nye visumregler

Reglene for utstedelse av visa ved innreise til Thailand er blitt endret. Det har i løpet av de siste månedene blitt gitt flere motstridende meldinger om de nye reglene. Immigrasjonsmyndighetene i Bangkok har nå gitt melding om at følgende regler gjelder:

For de som kommer til Thailand og direkte skal søke om et års visum (non immigrant) så kan dette nå kun gjøres på Immigrasjonskontoret i Bangkok. På Immigrasjonskontoret i Bangkok forlenges de 30 dagene man automatisk får stemplet i passet til et tre måneders visum som siden kan forlenges med et år om gangen ved Immigrasjonskontoret her i Hua Hin.

Har man fått innvilget et 3 måneders visum fra den Thailandske Ambassaden i Oslo kan man søke om å få dette forlenget med ett og ett år om gangen ved immigrasjonskontoret her i Hua Hin.

Ønsker man å bli litt lengre enn de 30 dagene man automatisk får ved innreise kan man få dette forlenget med ytterligere 30 dager ved henvendelse til Immigrasjonskontoret. Avgiften for å få denne forlengelsen er 1900 bath.
Tar man en tur til et av nabolandene gis det ytterligere 30 dager ved innreise til Thailand slik at man faktisk kan oppholde seg i Thailand i inntil 90 dager uten å søke om visum. Dette gjelder ved innreise med fly. Dersom man ikke kommer med fly så gis det kun 7 dagers ekstra opphold i tillegg til de 30 dagene man får ved innreise.

Det er imidlertid et faktum at visumreglene flere ganger i løpet av de siste månedene har blitt endret så Den Norske Ambassade i Bangkok skriver nå på sin hjemmeside at spørsmål om innreisebestemmelser må rettes til Thailandske immigrasjonsmyndigheter eller ambassaden i Oslo.
For å få de siste og sikreste opplysninger så anbefaler vi at man med en e-post retter en henvendelse til  http://bangkok.immigration.go.th eller til Den Thailandske Ambassade i Oslo.

Det har tidligere blitt gitt beskjed om at alle som ikke var thailandske statsborgere alltid måtte ha sitt pass med seg. Dette er nå frafalt. Nå er det nok som identitets bevis at man har et thailandsk førerkort eller en kopi av passet.
Som en sikkerhet for ens egen del så anbefales det at man alltid har en kopi av passet med seg. Dette i tilfelle av uforutsette hendelser.