Kjøring i Thailand

HØY RISIKO – MANGE ULYKKER

Thailand ligger på verdenstoppen i trafikkulykker. Det er 4-5 ganger flere trafikkdrepte per 100 000 innbyggere i Thailand enn i Norge. Man bør derfor vurdere nøye om det er verdt å ta risikoen ved å leie bil eller moped og begi seg ut i trafikken. For den erfarne vognfører er det ingen fare. Kjører du til vanlig og har erfaring fra normal bytrafikk vil du også kunne kjøre i Thailand uten store problemer. Du bør likevel lære deg det spesielle med det thailandske kjøremønster.

Tilhører du gruppen som ikke er vant med moped eller motorsykkel hjemmefra eller ikke kjører bil til vanlig, vil vi gi det klare råd å avstå fra å leie bil eller moped i Thailand. Selvsagt er det fristende å leie en moped for en billig penge og kjøre til stranda, men husk at ferieturen lett kan bli spolert av noen skrubbsår som følge av et relativt uskyldig besøk i veigrøfta.

Thailand er ikke stedet hvor man skal utforske sine kjøreegenskaper! Lei heller bil med sjåfør, det er både billigere og sikrere.

ANNERLEDES KJØREMØNSTER

Thailand har venstrekjøring. Det er i seg selv en utfordring for de fleste skandinaver.

De fleste thaier opptrer på en høflig og grei måte i trafikken. Det er nesten bemerkelsesverdig hvor lite man tuter eller på annen måte gir uttrykk for sine meninger i trafikken.  Vi tør imidlertid hevde at thailendere tenker på en annerledes måte enn nordmenn når de kjører.

Det finnes trafikkregler, men man må også kjenne til flere uformelle trafikkregler også. Vi antar at noen av disse er forankret i en buddhistisk måte å tenke på i trafikken, hvor konflikter er noe som bør unngås. Utlendinger følger som oftest internasjonale trafikkregler, men kan likevel oppleve situasjoner fordi disse ikke er i samsvar med de uformelle reglene. Du kan altså bli utsatt for et trafikkuhell som følge av du følger trafikkreglene!

”Størst kommer først” er en uformell regel det er greit å forholde seg til. Det vil i praksis si at store kjøretøy har fortrinnsrett i trafikken. Ingen grunn til å teste dette utsagnet.

Dersom du opplever at en møtende bil blinker med lysene, så betyr det ikke at du bare skal kjøre (slik som hjemme). Nei det betyr det stikk motsatte:
Pass deg, her kommer jeg!

Mopeden svinser rundt bilen hele tiden. De dukker opp som ”troll av eske”. Du må benytte speilene praktisk talt hele tiden for å holde oversikt over situasjonen på begge sider av bilen, særlig ved skifte av fil eller ved stopp.

Mangelen på bruk av lys er en av merkverdighetene i trafikken. Mørket kommer fort om kvelden og i regntiden kan et skybrudd raskt redusere lysforholdene. Man opplever at bilene kjører i tussmørke uten bruk av lys. Vi vil anmode bilførere om å være ekstra oppmerksomme ved kjøring på sen ettermiddag og i dårlig vær. I regnvær blir veibanen i tillegg ganske glatt.

Vi vil nødig verken overdrive eller skape unødvendige bekymringer, men på flere nettsteder som diskuterer dette tema hevdes det at utlendinger (faranger) konsekvent får skylden ved trafikkuhell.

TRAFIKKREGLER

Ved kjøring i Thailand må man ha gyldig internasjonalt førerkort eller thai førerkort. Det er ikke tilstrekkelig å ha norsk førerkort. Dette er særlig viktig ved trafikkuhell (se forsikring) da det hevdes at skyldspørsmålet kan påvirkes av dette.

Vikeplikt. Når det gjelder rundkjøringer synes det å være ganske klart at trafikk fra høyre har forkjørsrett. Det vil si at trafikk inne i rundskjøringen har fortrinnsrett. I praksis etterleves nok ikke dette konsekvent så aktsomhet må alltid utvises.

Når det gjelder veikryss synes ikke en tradisjonell vikeplikt fra høyre eller venstre å være viktig i det store og hele. Det som er avgjørende er størrelsen på veiene. Trafikk på hovedvei (den største vei) har fortrinn for trafikk på en mindre vei i veikryss.

For de som ønsker å sette seg inn i trafikkreglene vil vi henvise til et opplæringsprogram fra Land og Transportdepartementet.

Et annet nettsted som anbefales er Driving in Rural Thailand. Her er det også fin oversikt over skilter etc.

VI VIL OPPSUMMERE NOEN TRAFIKKREGLER SOM MAN SKAL VÆRE OPPMERKSOM PÅ:

 • Kjør på venstre side av veien
 • Man må være 18 år for å kjøre bil og 15 år for å kjøre liten moped
 • Det er nødvendig med gyldig thai eller internasjonalt førerkort
 • Alle kjøretøy må ha betalt veiskatt og medbringe bevis (klisterlapp med tall)
 • Det er påbudt med å bruke bilbelte for de som sitter foran
 • Hjelm er påbudt også i Thailand ved bruk av moped/motorsykkel
 • Det er ikke tillatt å bruke mobil uten handsfree når man kjører bil
 • Alkoholgrensen er i Thailand 0,5

FORSIKRING

Mange som leier bil eller moped i Thailand er nok ikke klar over hvilken risiko de utsetter seg for. Ved leie er man ofte ute etter billigste alternativ. Det kan fort bli veldig dyrt. Etter veitrafikkloven skal alle motorkjøretøyer ha betalt ansvarsforsikring i tillegg til veiskatt. Som oftest har utleiekjøretøy en minimumsforsikring med svært begrensede ytelser. Dersom du skulle komme ut for et uhell hvor det blir personskade, kan du faktisk bli stilt økonomisk ansvarlig for summer av betydelig størrelse også etter norske forhold.  Forlang å få se forsikringspapirene og vilkårene før du leier motorkjøretøy. Det tryggeste er å leie bil eller moped hos de større, anerkjente firmaene.

Et annet forhold er at dersom du ikke har gyldig internasjonalt eller thai førerkort, så gjelder ikke forsikringen selv om den skulle være betalt.

NOEN RÅD 

Vi vil til slutt gi deg noen velmente råd før du legger ut på veien:

 • Kjør defensivt. Vær forsiktig og avventende. Ikke bli opphisset og benytte hornet
 • Ikke stå på dine rettigheter. Utlendinger taper som regel en etterfølgende diskusjon selv med politi til stede
 • Vær fleksibel. Unngå å skape situasjoner
 • Benytt hjelm og ordentlig påkledning ved bruk av moped. Badebukse og solbriller gir liten beskyttelse
 • Kombinasjonen alkohol og kjøretøy er minst like dårlig i Thailand som hjemme