Nyheter

This is a single blog caption

Thaier på Svalbard

Mens vi nordmenn drar til Thailand, er det faktisk mange thaier som drar mot nord – helt til Svalbard. Thaier utgjør nå den tredje største folkegruppen i det arktiske øyriket. Nordmenn og russere er i flertall. Den norske bosettingen har ved årsskiftet 2185 innbyggere. Av disse kommer 107 fra Thailand og 101 av dem er svensker.  Den norske bosettingen har nesten 500 utlendinger fra i alt 43 land i tillegg til Norge. Dette utgjør ca 20 prosent av befolkningen.

Thaiene oppfattes som arbeidsomme og flinke og er sysselsatt i mange næringsvirksomheter. Det finnes blant annet en thairestaurant, Taste of Thai, som er populær blant befolkningen.

Taste of Thai 1