Nyheter

This is a single blog caption

Sesongens første medlemsmøte

Høstens første medlemsmøte ble holdt på hotel Sailom som en forlengelse av torsdagsmøtet. Emne var trafikk og trafikkbestemmelser/trafikkregler I Thailand.

Som foredragsholdere hadde vi fått Oberstløytnant i politiet Naruepanart Asadindeja og Nattathara Asadindeja som begge arbeider i Turistpolitiet i Hua Hin.

Oberstløytnanten åpnet sitt foredrag med å gi NiHH anerkjennelse for dette initiativet og at han aldri hadde hørt om et liknende møte i Thailand tidligere – og han la til at nordmenn var en meget velansett gruppe i Hua Hin. Politiet kjente ikke til noen problemer med denne gruppen.

Selve foredraget led noe av at Oberstløytnanten ikke snakket engelsk, så den tiden som var avsatt ble for knapp.

Under spørrerunden kom det blandt annet frem det velkjente problemet at politiet hadde for små ressurser i forhold til oppgavene og at det fremdeles var langt frem før man kunne si seg fornøyd med trafikkulturen og trafikantenes disiplin i traffikken.

Som avslutning av foredraget oppfordret foredragsholderne alle som var til stede til å spørre efter ham (språkproblem) eller Nattathara Asadindeja hos politiet dersom vi skulle trenge hjelp i forbindelse med trafikksaker.

20181011_193106

Som avslutning av møtet informerte vår styreleder Harald om resultatet av spørreundersøkelsen og de konklusjoner som vi mente å kunne trekke fra svarene som vi hadde fått.

20181011_192954

Etter møtet gikk alle ut til delikat buffet på langbord.

20181011_195409