Nyheter

This is a single blog caption

Petanque 22 januar 2020

Så er vi igjen på L’Occitan efter å ha spilt på Yellow House sist onsdag.

Før spillet startet hadde vi et kort møte om hva vi ville med vårt petanque – spill. Det kom frem flere interessante synspunkter.

Det var enighet om at vi skulle danne en petanque-gruppe innen NiHH og se oss om etter kandidater som kunne være interessert i å delta i ledelsen av gruppen. Videre ble det med knapt flertall gitt uttrykk for at det var best å spille på L’Occitan.
Man fikk støtte for å innføre en startavgift på 20 THB for medlemmer og følge opp at ikke medlemmer skulle betale 100 THB i startavgift. Pengene skulle primært gå til premiering og ellers kjøp av utstyr til petanque-spillet.

Petanque-gruppen har fått av leietager og driver av L’Occitan et interessant tilbud om å få eksklusivt disponere et område i tilknytning til det eksisterende petanqueområdet. Der kunne vi anlegge to baner med internationale mål og med en midtrabatt bred nok til at hvilende spillere og tilskuere kunne følge spillet fra. Dette området kunne vi utstyre med tak mot sol eller regn dersom vi ville.
Vi skulle ikke betale leie for området!

Dette vil være et prosjekt for en fremtidig ledergruppe å få realisert!

Etter møtet ble det spilt på bane 2 og 3 med fem lag på hver bane. Resultatene ble:


Vinnere: Stein og Sa

På andreplassen kom: Svenn og Finn

Mens Anne Lise og Tor vant Bronsefinalen.

Vi gratuerer vinnene og alle som deltok. Det ble vist mye godt spill!