Nyheter

This is a single blog caption

Petanque 20 mars 2024

Denne onsdagen så det veldig utrygt ut for spill. Da jeg kom til banen kl. 15.40 sildret regnet ned. Men så stilnet regnet, og stoppet helt. Vi kunne derfor starte spillet 20 minutter etter opprinnelig spillestart.

Vi merker nok at flere av trekkfuglene har reist, men vi klarer fortsatt å spille 2-manns lag. Denne gang ble lagene trekt, så ingen da visste på forhånd hvem de skulle spille med.

Spillet ble jevnt og som vanlig var det ikke noe avgjort pall før siste spillet. 1. og 2. plassen var greie, men 3. og 4. plassen var det internt resultat som ble avgjørende, da de hadde likt antall seire og likt antall poeng.

Pallen denne gangen ble:

Nr 1: Yngvar og Jan Egil
Nr 2: Kåre og Svein
Nr 3: Hjarl og Gunnar

Vi gratulerer pallen. 🙂