Skadedyrkontroll

Innledning
Litt enkelt sagt kan man regne med at omfanget av skadedyr øker jo nærmere ekvator man kommer. Noen arter opptrer uavhengig av klima, mens andre er bare aktive innomhus eller kun i den varme årstid. I kalde Norge kan vi om sommeren plages av mygg, fluer, huggorm og snegler. Thailand ligger i et subtropisk område hvor dyrelivet (skadedyr) har gode forhold året rundt.

Vi regner med at de fleste kjenner til effektive virkemidler mot mygg hjemmefra. Det er de samme tiltak som bør benyttes i Thailand. Det samme gjelder mot mus og rotter. Den store forskjellen på Thailand og de hjemlige trakter er at omfanget av skadedyr kan være større, bestå av flere arter og at man må vektlegge og planlegge bekjempelsen på en annen måte.

Termitter og andre innsekter
De fleste nordboere blir både skremt og i villrede når man hører om mulig termittplager. La oss derfor slå der fast med en gang. Det finnes termitter i de fleste Middelhavsland og i alle land med subtropisk klima. Der har de vært siden ”Adams tid”. Termitter påfører bygg og inventar skader for enorme summer hvert år. Det påstas at termittskader i Østen er større en skader andre naturkatastrofer forårsaker. Problemet er altså velkjent for alle lokale beboere.

En nordmann som anskaffer seg hus i Thailand må påregne å få termittangrep fra tid til annen. Selv om problemet kan synes stort, er der flere tiltak du både bør og kan gjøre. Først og fremst bør du skaffe deg litt kunnskap om termitter. Du finner mange gode nettsider om temaet, blant annet  www.termiteweb.com . De ulike produsentene av kjemikalier for termittbekjempelse har også veldig god informasjon blant annet denne, www.rentokil.co.th/en/termite-control/index.html .

De viktigste forholdsreglene for å ha minst mulig problemer med termittangrep i fremtiden treffes før og under bygging av huset. Byggetomten skal etter utgraving overrisles med termittbekjempende midler. Det bør installeres rørsystemer med dyser for sprøyting under husets mur før gulvene støpes. Dette er særdeles viktig punkt som bør sjekkes.

Profesjonell hjelp
På samme måte som vi forsikrer huset mot brann og andre mulige hendelser bør man inngå avtale om skadedyrbekjempelse (Pest Control) med et profesjonelt firma. Dette er noe du ikke bør gjøre selv. Det finnes mange aktører på markedet i Hua Hin. Prisen per år varierer fra 6 000 til 14 000 THB. Da inngår det månedlige inspeksjoner og behandling (sprøyting) inne som ute mot termitter, maur, kakerlakker og andre innsekter.

Det er ulike priser på de forskjellige produkter som anvendes. Vårt råd er ikke å ta det billigste alternativ. Dersom du har avtale med et seriøst firma om månedlig spraying og kontroll, vil du være tryggere og bli mindre plaget av både termitter, maur, mygg og andre ulumskheter.

For å forebygge fremtidige termittangrep er det noen praktiske tiltak du selv kan gjøre.

  • Unngå å skape ”fuktige miljø” ved lekkasjer på takrenner, avløp, aircondition vannledninger etc.
  • Led vannet fra takrenner bort fra grunnmuren
  • Fjern vegetasjon fra grunnmur
  • Unngå at trevirke blir liggende inn mot grunnmur
  • Tett alle sprekker og hull som måtte være i gulv og grunnmur.
  • Fremfor alt: Skaff deg en avtale med et profesjonelt Pest Control firma