Registrering ved langtidsopphold

Utenriksdepartementet har lansert et nytt reiseregistreringssystem for norske borgere i utlandet. 
Fra og med mandag 20.06.2011 vil den Norske Ambassaden i Bangkok avvikle det gamle manuelle registreringssystemet for nordmenn i Thailand, Kambodsja og Myanmar for å gå over til Utenriksdepartementets elektroniske registreringssystem. 
Det nye systemet tilbyr en sentralisert løsning der du som reisende eller fastboende enkelt kan gå inn og registrere eller endre/slette informasjon om ditt oppholdssted. Du kan også registrere flere reiser gjennom ei registrering. 
Fordelen med dette er at du lettere kan kontrollere din reiseinformasjon samt at vi vil ha tilgang til en liste over oppdatert informasjon om reisende i regionen dersom det skulle være behov for å ta kontakt i forbindelse med sykdom eller større krisesituasjoner. 
Alle kan registrere seg, men det anbefales spesielt at fastboende og reisende i områder som er omfattet av Utenriksdepartementets reiseråd registrerer seg.
Det bes om at alle norske borgere som har registrert seg ved Ambassaden tidligere gjennom det gamle manuelle papir systemet, og fremdeles ønsker å være registrert, om å registrere seg på nytt elektronisk. 
Registreringsskjemaet som tidligere har vært i bruk kan ikke lengre benyttes. 
Adressen til registreringsskjemaet finner du her: https://www.reiseregistrering.no/