Forsikring

Du kan aldri vite på forhånd hvilke uforutsette omstendigheter som kan oppstå, så det kan være lurt å tegne gode forsikringer. Både om du er her på ferie eller er fast bosatt.
Selv om Thailand er et relativt trygt og velutviklet land med mange tilgjengelige ressurser, så er det viktig å være forberedt i tilfelle ulykker og andre uforutsette hendelser.
Forsikringstilbudene i Thailand er forholdvis likt tilbudene som vi har i Norge.

Reise, ulykke og helse

Dersom du planlegger å besøke Hua Hin så bør du utstyre deg med en god og dekkende reiseforsikring. Husk å sjekke om forsikringen vil gjelde under hele oppholdets varighet.
For de som bor her nede fast, så er det mange selskaper du kan kontakte for å oppnå en forsikrings-dekning som passer for deg.
Ved alvorlige ulykker og medisinske tilstander så er sykehusene i Thailand vanligvis tilbakeholdne med å yte behandling med mindre du kan bevise at forsikringen vil dekke omkostningene til opphold og behandling.
Les forøvrig vårt avsnitt om Sykehus og leger i helseseksjonen.
Vær også oppmerksom på at priser på helseforsikringer gjerne stiger med alderen. Det er flere typer syke og helseforsikringer på markedet.
Forsikringer kan dekke alt eller være oppdelt i avtalte beløp på den daglige medisinske behandlingen, operasjonsbeløp og innleggelsesbeløp.

Hus og innbo

Selv om Hua Hin er en forholdsvis trygg by så bør man avsette tid til å sjekke om forsikringene er i orden og om premien er betalt.
Vi har opplevd eksempler på at huset er rundstjålet og tømt for alt av inventar når eieren kommer til sin feriebolig og det er ingen god start på ferien!!
Har du midlertid tegnet en brukbar innboforsikring så vil det forhåpentligvis lette noe på stemningen.
Hus og hjem forsikring kan du forøvrig også kjøpe i noen av byens banker.
Slike forsikringer kan også dekke naturskader som jordskjev og flom.

Bil og motorsykkel

En god bilforsikring er absolutt nødvendig i Thailand. Mengdene av motorsykler på veien gjør trafikken mye mer kaotisk enn vi er vant til i Norge. Trafikkreglene er forskjellige fra våre, kravene for å få førerkort er lavere og mange trafikanter er ofte uforutsigbare.
Samme hvor godt du kjører har du i Thailand større sjanse på å bli involvert i en ulykke enn i Norge. Da er det fint å vite at dersom ulykken er ute vil en telefon til forsikringsselskapet ditt bevirke at en representant fra selskapet til å være på ulykkesstedet i løpet av kort tid. Selskapet vil deretter ta seg av alt det nødvendige både på stedet og ved senere av alt som er nødvendig.

Dette systemet fungerer best hvis du sørger for å velge et selskap som har et 24 timers kundesenter med engelsktalende ansatte.

Her finner du en oppsummering av de forskjellige typer bilforsikring:

Obligatorisk ansvarsforikring (CTPL)
Ethvert motorkjøretøy i Thailand må ha ansvarsforsikring. Den obligatoriske forsikringen dekker bare personskade og død, men maksimumsbeløpene er lave og derfor ofte ikke  tilstrekkelig. Materielle skader er ikke dekket i det hele tatt. Kjører du rundt med bare ansvarsforsikring er det stor sjanse for at du selv må betale til dels betydelige beløp dersom du har skylden for en ulykke.

Premien for denne forsikringen er 645,21 baht (4 dørs bil) eller 967,28 baht (2 dørs bil).

Du vil alltid trenge den obligatoriske forsikringen, selv når du tegner noen av forsikringene under. Du må vise at du har betalt den når du betaler den årlige veiskatten.

 
3. klasse
Denne forsikringen dekker skade på eiendom og personskade/død overfor tredjepart. I tillegg dekker den medisinske utgifter for fører og passasjerer i din bil. Kausjon (bailbond) er også inkludert. Ved en alvorlig ulykke kan politiet ønske å fengsle deg. Selskapet betaler da kausjon slik at du slipper å sitte i fengsel mens saken behandles..

2. klasse
Samme dekning som 3. klasse. I tillegg er brann og tyveri av egen bil dekket.

3 + 1
Samme dekning som 3. klasse, men også skade på egen bil dekkes inntil forsikrings-summen. Dekningen gjelder imidlertid bare når skaden er skjedd i kollisjon med annet motorkjøretøy og identiteten til den andre parten er kjent. Hvis du f.eks. kjører av veien eller bilen er blitt skadet mens du har stått parkert  og du ikke vet hvem som har gjort det dekkes skadene ikke.

2 + 1
Denne forsikringen dekker det samme som 3 + 1, men også brann og tyveri av egen bil er dekket.

1. klasse
Dette er den beste forsikringen du kan få i Thailand. Det kan sammenlignes med full kasko i Norge. Den dekker nesten alt, også skade der ingen andre er involvert og/eller når identiteten til den andre parten er ukjent.

Hvis du skal tegne en førsteklassesforsikring er det meget viktig alltid å sjekke hva som er dekket og hvor mye. Et førsteklasses forsikring som for eksempel bare dekker 250 000 baht for tredjeparts skade på eiendom kan resultere i at du betale mye av skaden selv hvis du har skylden.

Vanlige spørsmål om bilforsikring:
– Betaler selskapene hvis du har et uhell?
Mange tror at forsikringsbransjen i Thailand er ikke særlig pålitelig, men det er den faktisk. Bransjen er godt regulert og kontrollert av regjeringen, så svaret er ja. De betaler.
I tilfelle du har et uhell sjekk med selskapet hvor du skal få bilen reparert. Da betaler forsikringsselskapet verkstedet direkte.
-Hva skal du gjøre hvis du er innblandet i et uhell?
I noen tilfeller er det, som i Norge, tilstrekkelig å fylle ut skjemaet du får sammen med polisen sammen med den andre parten. Men hvis det er noen tvil om hvem som har skylden, hvis skaden er betydelig eller hvis du rett og slett ikke kan kommunisere med den andre parten skal du ringe selskapets 24-timers hotline. De vil sende en takstmann til stedet som vil sjekke alle detaljer, skrive en rapport og ta seg av saken videre. Og husk, det skader aldri å ta bilder etter en ulykke.
-Vil jeg, som utlending, alltid få skylden?
Dette hører man ofte her i Thailand, men i virkeligheten er det ikke så ille. I tilfelle du er involvert i et uhell med en fotgjenger eller en motorsykkel vil du oftere få skylden, men også i Norge er jo fotgjengere mer beskyttet enn biler.
Og husk: Forsikringsselskapet har ingen interesse av at du får skylden hvis det ikke er riktig da det vil koste dem penger.
Selvfølgelig hender det at den andre parten kommer med “vitner” som forteller en annen historie enn det som virkelig skjedde. I så fall: La takstmannen ta seg av det, det er ikke første gang han har opplevd det. Og får du skylden er det verste som kan skje at du mister bonus slik at forsikringspremien vil bli høyere neste år. Det kan vanligvis enkelt løses ved å bytte til et annet selskap med neste fornyelse.
-Må jeg betale noe på stedet?
Du har hatt et uhell. Politiet er kommet og sier at du må betale den andre parten en viss sum baht fordi han/hun må til legen, ikke kan arbeide i 1 uke eller lignende. Selv om du har skylden, ikke betal noenting. Forsikringsselskapet vil ta seg av alt dette.
-Kan jeg bruke mitt norske førerkort i Thailand?
Politiet vil ikke akseptere det, og bare et lite antall av forsikringsselskapene gjør det. De generelle vilkårene til de aller fleste selskapene inneholder en klausul om at føreren må ha et gyldig førerkort.
Et gyldig førerkort er et thailandsk eller et internasjonalt førerkort. Mer om dette finner du her (link til 
https://www.dnfihh.com/verdt-aa-vite/bil-og-moped/foererkort/
 -Vil forsikringsselskapet betale for leiebil når bilen min er til reparasjon?
Ingen forsikringsselskaper gjør dette her i Thailand.
-Hvordan kan jeg få lavere forsikringspremie?
Det er tre ting som innvirker på hvor høy premien på din 1. klasse forsikring blir:
1. Hvor du kan reparere bilen i tilfelle du har et uhell.
Du har to muligheter. Enten kan du få bilen reparert hos en merkeforhandler eller du kan få den reparert hos et vanlig verksted som forsikringsselskapet har avtale med. Det siste alternativet vil redusere premien din med ca. 20%. Alle selskap har avtaler med verksted over hele Thailand, så det er alltid et nær der uhellet har skjedd.
2. Hvem som kjører bilen
Polisen kan enten spesifisere at hvem som helst kan kjøre bilen eller at maksimum to navngitte personer kan kjøre den. Alternativ 2 senker premien med ca 15%. Hvis det er sjelden at mer enn to personer kjører bilen din er dette en grei måte å spare penger på. Velger du alternativ 2 og et uhell skjer når en annen enn de(n) som er navngitt i polisen kjører bilen er forsikringen allikevel gyldig. Du må imidlertid betale en egenandel på egne skader på 6000 baht og på skade på tredjeparts eiendom på 2000 baht.
3. Egenandel
For de som sjelden har uhell, kan det være aktuelt å ha en agenadel, slik vi er vant til fra Norge. En egenandel på 3000 baht senker generelt premien med 2-3000 baht. Du må naturligvis bare betale denne egenandelen når du har skylden for uhellet.

Lokale forsikringsselskap og meglere

Flere slike selskaper er etablert i Hua Hin. De kan tilby flere forsikringsalternativer som ulykke, helse, reise. kjøretøy og eiendom.

AA Insurance Brokers.
Dette er kanskje det enkleste kontoret for oss nordmenn å oppsøke for å snakke forsikring. Det er et Hollandsk foretak som ikke er bundet opp til ett forsikringsselskap, men som tråler markedet etter de beste tilbudene i markedet. De er behjelpelig med alle typer forsikringer til konkurransedyktige priser.
Adresse: Wong Chomsin Building
Kontor nr 504
83/14 Phetkasem Rd.
Tlf.: 032 532 783
Webside: www.aainsure.net/hua-hin.html

AXA Insurance.
Selskapet tilbyr kjøretøy, ulykke, hjem og reiseforsikring.
Adresse.: 4/104 Soi Mooban Nongkae
Petchkasem Rd.
Tlf.: 032 536 557
Webside: www.axa.co.th

BUPA Helth Insurance.
Et kjent og verdensomspennende helseforsikringsselskap som også selger reise- og ulykkeforsikringer.
Adresse: 60/23 Borfai
Petchkasem Rd. (rett ved Soi 6)
Tlf.: 032 522 811
Webside: www.buba.co.th

AIA Thailand.
Dette selskapet tilbyr liv, ulykke, og helseforsikring.
Adresse: 4/65-66 Petchkasem Rd. (Ved Soi 44 og Soi 66)
Tlf.: 032 531 500
Webside: http://www.aiathailand.com