Nyheter

This is a single blog caption

Medlemsmøte februar 2021

ÅRETS FØRSTE MEDLEMSMØTE

Fredag den 5. februar ble årets første medlemsmøte avholdt. Kveldens tema var «skatt».

Skatt er en av våre viktigste saker på denne tiden av året og skattemeldingen og skatteavregningen er sannsynligvis den største muligheten for oss pensjonister til å forbedre eller svekke vår betalingsevne og derigjennom vår levestandard.

Til møtet hadde vi fått jurist Mikkel B. Karlsen, som har skatt som spesialitet, til å fortelle oss om skatt med hovedvekt på skatteavtalen mellom Norge og Thailand.

Dette emnet angår oss alle, men dessverre kom det bare et relativt beskjedent antall medlemmer til medlemsmøtet denne gangen. Det syntes vi var skuffende. Vi vet at det blant våre medlemmer er mange som har mye erfaring og kunnskap om skatt – man har jo blitt skattelagt i hele sitt voksne liv, men det er neppe noen som er allvitende?!

Møtet syntes de fremmøtte var meget interessant og nyttig, og vi takker Mikkel B. Karlsen og hans sekretær for meget god informasjon og gode svar på de spørsmålene som medlemmene hadde. Vårt inntrykk er at Mikkel B. Karlsen snakket åpent og redelig om kveldens emne!

For styret
Egil N. Kroken