Nyheter

This is a single blog caption

Invitasjon til medlemsmøte

Kjære medlemmer – og andre interesserte.

Styret i NiHH har den glede å invitere til sesongens siste medlemsmøte. Denne gangen har vi et meget interessant emne som bør interessere alle, på agendaen.

Emne for kvelden er krigen i Norge, med hovedvekt på kampene i Nord-Norge.

Nyere historie er ofte den mest interessante å bevege seg inn i. Den er også den historien som objektivt er mest belastet med subjektive feil da den alltid blir skrevet av seierherrene og derved den som oftest kan bli ensidig.

Vi er så heldige å ha en kapasitet i dette emnet blandt oss, Jan P. Pettersen (tidligere styreformann i NiHH), som har skrevet to bøker om krigen i Norge, som har sagt seg villig til å øse av sitt “kunnskapsbeger”. Dette kan bli meget interessant!

Medlemsmøtet vil finne sted som vanlig på Hotel Sailom som har gode og beskyttede parkeringsfasiliteter.

Dag: Torsdag 28. februar 2019
Tid: Som vanlig kl 18.00

Bevertning er gratis for våre medlemmer. Ikke medlemmer må betale for maten. Kuvertpris er 430 baht.

Program:

NiHH sin redaktør for hjemmesiden, Arne Helmax Gravdahl, vil åpne med en kort orientering om vår hjemmeside og vår planlagte inntreden på Facebook. Deretter holdes kveldens foredrag.

Maten blir på grunn av det omfattende emnet for kveldens foredrag, skjøvet 30 minutter, slik at vi planlegger å gå til bords kl. 19.30.

På grunn av forberedelser og bestilling av mat, må vi ha bindende påmelding til n-krok@online.no innen onsdag 27 februar kl. 22.00

Alle er hjertelig velkomne.