Nyheter

This is a single blog caption

Informasjon om Khon Norway (KN)

Sommeren 2020 ble NiHH kontaktet av Khon Norway (KN), som er en landsdekkende interesseorganisasjon for nordmenn som på en eller annen måte har et forhold til Thailand som er regulert evt. ikke regulert gjennom bilaterale avtaler, for å utveksle erfaringer og se om det var grunnlag for et formelt eventuelt uformelt samarbeid.

Med dette som bakgrunn har styret hatt en grundig debatt over 6 måneder og møte med styret i Khon Norway i oktober. Se referat fra styremøtene på hjemmesiden.

Konklusjon/Anbefaling.

I møte fredag 29. januar 2021 anbefaler styret, at de av medlemmene som er bosatt og/eller skatter til Thailand eller har annen offisiell tilknytning til thailandske myndigheter, melder seg inn i KN.

Dette vil gi adgang/tilgang til KN`s hjemmeside der de vil finne relevant informasjon og råd. KN har også knyttet til seg juridisk kompetanse på norske skatte- og pensjonsforhold. Se her for informasjon hvordan du blir medlem etc. En sak som ikke kommer fram i vedlegget er «kampen» for å få bort -0.75% reduksjonen i lønnsoppgjørene, en sak som angår alle pensjonister enten de bor i utlandet eller i Norge.