Nyheter

This is a single blog caption

Bjørn Nordby

Bjørn Nordby døde søndag morgen i sitt hjem i Hua Hin 76 år gammel. 

Bjørn var med fra starten av i foreningen Nordmenn i Hua Hin og hadde
sentrale roller i foreningen siden den ble stiftet i 2011. 

Våre tanker går til hans familie og nærmeste. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Styret 

NORDMENN I HUA HIN